تربیت اخلاقی

در تربيت اخلاقي سه عنصر مهم وجود دارد: خانواده، مدرسه و اجتماع؛ 

خانواده اولين نهادي است که فرزند در آن به تدريج هويت کسب کرده و وارد زندگي اجتماعي مي شود. پايه هاي منش اخلاقي فرد در پنج سال اول زندگي بنا نهاده مي شود. ارتباط بسيار اساسي بين روابطي که در خانواده در سال هاي کودکي شکل مي گيرد با رفتار با معلمان، دوستان و مدارس در طي سال هاي بعدي وجود دارد

منبعنشریه معرفت اخلاقی

 

 


هجدهمین پرسش مهر
منبع این نوشته : منبع
وجود دارد